Zebrania i konsultacje

Zebrania rodziców:

Poniedziałki:

6 września 2021

13 grudnia 2021

7 lutego 2022

16 maja 2022

godz. 17:00 kl. I – III

godz. 17:30 kl. IV – VI

godz. 18:00 kl. VII – VIII

Konsultacje dla Rodziców godz. 17:30 – 19:00:

25 października 2021 (poniedziałek)

4 kwiecień 2022 (poniedziałek)