Stołówka szkolna

STOŁÓWKA SZKOLNA

Drodzy rodzice jeśli chcecie w roku szkolnym 2021/2022 zapisać swoje dziecko na obiady w stołówce szkolnej proszę zgłosić się do intendentki w celu podpisania umowy – korzystania ze stołówki szkolnej.

Do zawarcia umowy konieczny jest dowód osobisty rodzica lub opiekuna prawnego dziecka oraz  PESEL dziecka.

Cena jednego obiadu w roku szkolnym 2021/2022

Dla ucznia wynosi  –  5,30 zł.

Dla pracownika wynosi  –  9,30 zł.

OPŁATA ZA OBIADY W DANYM MIESIĄCU OBLICZANA JEST NASTĘPUJĄCO:

Płatności za styczeń 2022 – płatność do do 10.01.2022

16 x 5,3 = 84,80

Regulamin stołówki szkolnej kliknij tutaj

Umowa kliknij tutaj

Alergeny w żywności kliknij tutaj